แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
การศึกษา *
อาชีพ *
หน่วยงานที่สังกัด (เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน)
กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ศสท. , สพข.1 , สพด. กทม. เป็นต้น
ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย (เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน)
กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ฝ่ายอำนวยการ , กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ความถี่ในการเข้าใช้งาน *
ส่วนที่ 2 : การบริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน
ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน *
ท่านพอใจต่อการบริการด้านเว็บไซต์ ของ กรมพัฒนาที่ดิน  มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม
การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การค้นหาข้อมูลได้สะดวก
ข้อมูลมีความเหมาะสมตรงความต้องการ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy