Kursanmälan upp till 18 år

Musik & Produktion i Falköping
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Villkor

  Denna anmälan är bindande. Du har rätt att avboka din anmälan kostnadsfritt fram till kursstart. Fr o m kursstart debiterar vi dig full avgift. Kursavgiften ska betalas innan kursstart på BG-konto 5889-5277. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften eller extra lektioner. Om du avbokar din anmälan p g a sjukdom eller flytt från orten debiteras du för tiden fram till sjukskrivningen/flytten. Studiehinder av detta slag ska styrkas med intyg. Om Musik & Produktion tvingas ställa in någon kurs p g a för få elever eller sjukdom, har du rätt att få tillbaka hela beloppet. Musik & Produktion i Falköping hänvisar till elevens privata olycksfallsförsäkring vid eventuella olycksfall under lektionstid.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question