ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms" (บุคลากรก็สมัครได้ค่ะ)
อบรมระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หากท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาได้ต้องแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันอบรม 5 วันทำการ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้อื่น
หากมิได้แจ้งยกเลิกรายชื่อของท่านจะติด Black list ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรอื่นได้
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ http://bit.ly/yournameform
1. ข้อมูลทั่วไป
ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมรุ่นใด *
สถานภาพ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
คณะ *
E-mail ที่ติดต่อได้ สำหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ *
โปรดระบุ E-mail ของมหาวิทยาลัย (username@go.buu.ac.th หรือ username@buu.ac.th)
Your answer
เบอร์มือถือ/เบอร์ภายใน ที่ติดต่อได้ สำหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ *
Your answer
ความคาดหวังของท่านที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ *
Your answer
เกี่ยวกับ Google Apps For Education
*
ใช่
ไม่ใช่
ท่านมีรหัสผู้ใช้ Google Apps For Education (username@go.buu.ac.th)
ท่านรู้จัก Google Apps For Education (Google Drive/Google Docs/Sheets/Slides)
ท่านเคยใช้งาน Google Apps For Education (Google Drive/Google Docs/Sheets/Slides)
ท่านเคยอบรมหลักสูตร Google Apps For Education
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms