Hodnotenie priebehu skúškového obdobia LS ak. roku 2017/2018
Prosíme študentov, aby v prípade kladných odpovedí uviedli aj konkrétne daný predmet, na ktorom sa vyskytla daná skutočnosť. Ďakujeme vedenie NHF.
1. Vyskytol sa v rámci skúškového obdobia predmet, kde nebol poskytnutý dostatok času na vypracovanie písomnej skúšky? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
2. Vyskytol sa predmet, kde nebolo dostatok termínov na prihlásenie sa na skúšku? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
3. Vyskytol sa predmet, na ktorý ste sa nedokázali prihlásiť na opravný termín skúšky počas skúškového obdobia? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
4. Vyskytol sa predmet, kde nebola možnosť nahliadnutia do Vašej opravenej písomnej práce? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
5. Vyskytol sa predmet, kde neboli inštrukcie a otázky na písomnej skúške formulované presne a zrozumiteľne? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
6. Vyskytol sa predmet, kde neboli termíny na skúšku v AIS-e zapísané včas? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
7. Vyskytol sa predmet, kde menil vyučujúci počas skúškového obdobia termíny bez upozornenia študentov? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
8. Vyskytol sa predmet, kde dostupnosť literatúry potrebnej na skúšky nebola dostatočná? Či už v knižnici alebo v PDF forme? Ak áno, prosíme uviesť názov predmetu.
Your answer
9. Ďalšie Vaše postrehy a pripomienky ku skúškovému obdobiu LS ak. roku 2017/2018:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms