Başkent Üniversitesi Kütüphanesi TÜBESS İstek Formu/Baskent University Library Interloan (TÜBESS) Form

Bu form istenen yayınlar için eksiksiz olarak doldurulmalıdır.(*) İşaretli alanlarla ilgili bilgi bulunmuyorsa (-) işaretleyiniz. Form, kütüphaneye makale ücreti ödendikten sonra işleme sokulacaktır.

Please full fill the form.(*) Must. For other sections you may use (-).After the payment your process will be started.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question