पहिचान परिक्षणका लागि आइडी पासवर्ड वारे सर्वेक्षण
प्रोटोकल सङ्ख्या: E140903001

मुख्य अन्वेषक: रागिब हस्सन

सूचना: यो सर्वेक्षण युसरको इन्टरनेट उपयोग र अनुमतिको लागि पासवर्ड प्राथमिक्ता बारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि हो। यो सर्वेक्षणमा अनलाइन फारम बाट केहि प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।

सहभागिता: कुनै व्यक्ति, जो इन्टरनेटका सेवाहरू प्रयोग गर्छ र उमेर १९ वर्ष भन्दा माथि छ, उनले यो सर्वेक्षणमा सहभागि हुन सक्नुहुन्छ। यो सर्वेक्षण सहभागिता पूर्णतया स्वैच्छिक हो र यस बापत कुनै इनाम प्रदान गरिनेछैन।

अज्ञातता: कुनै व्यक्तिगत प्रश्न सोधिने छैन र व्यक्तिगत तथ्याड़क सर्भरमा राखिने छैन। सर्वेक्षण पुरा पहिचान बिना हुनेछ र कुनै पहिचान गर्न सकिने प्रश्न सोधिने छैन।

अनुसन्धान उद्देश्य: प्रतिक्रियाहरु बर्मिंघम मा अवस्थित अलबामाको विश्वविद्यालयको सेक्रेट ल्याबले प्रयोग गर्नेछन। डाटाहरु कुनै पनि पहिचान जानकारी मुलक हुनेछैन र युसरको पासवर्ड प्रयोगबारे सामान्य राय बारे निरिक्षण गर्न एकत्रित तथ्याड़क रूपमा प्रयोग गरिनेछ। सारांशित तथ्याड़क शैक्षिक पत्रिकाहरूमा अनुसन्धान रूपमा प्रकाशित गरिनेछ।

डाटा को सुरक्षा: सबै डाटा सुरक्षित रुपमा राखिनेछ। सहभागिले कुनै पनि बिन्दु मा सर्वेक्षण छाड्न सक्नेछ र सो खण्डमा कुनै डाटा राखिनेछैन।

सर्वेक्षण को अवधि: सर्वेक्षण ५ देखि १० मिनेट बीच पूरा गर्न सकिनेछ।

सम्पर्क: सर्वेक्षण सन्दर्भमा कुनै पनि सोधपुछको लागि रागिब हस्सन(ragib@cis.uab.edu) सगं पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ।

UAB आईआरबी: अनुसन्धान बारेमा अनुसन्धान सहभागीको रूपमा आफ्नो अधिकार बारे प्रश्न, वा चिन्ता वा उजुरी छ भने तपाईं २०५-९३४ ३७८९ वा १-८५५-८६०-३७८९ मा निःशुल्क टोल मा युएबि को ओआईआरबी कार्यालय(OIRB) मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ओआईआरबी कार्यालयको नियमित समय तालिका: बिहानको ८:०० देखि साझँको ५:०० (CST) बजे सम्म सोमवार देखि शुक्रवार सम्म हो। अनुसन्धान कर्मचारीसगं सम्पर्क हुन नसकेमा माथि दिइएका नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Consent for Online Survey *
अनलाइन सर्वेक्षणका लागि सहमति (स्वीकार र सर्वेक्षण गर्न जारी / अस्वीकार र सर्वेक्षण रद्द)
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.