Pieteikums atbalstam ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā 7.-12.klašu skolēniem
Pieteikumu iesniedz Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo likumiskie pārstāvji par visiem saviem bērniem.
Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Jūsu aizpildītā pieteikuma forma.
Aizpildot šo pieteikuma formu, Jūs piekrītat tajā norādīto personas datu apstrādei un esat informēts, ka pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv.
Personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo pieteikumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību. Dati tiks apstrādāti tikai atbalsta ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā nodrošināšanai un personas datus apstrādās līdz pieteikumā minēto darbību pilnīgai izpildei.
Jums ir tiesības piekļūt saviem un/vai bērna personas datiem, labot tos, ja tie ir neprecīzi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pretlikumīgas personas datu apstrādāšanas gadījumā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Ja Jums rodas grūtības ar veidlapas aizpildīšanu, lūdzu darba laikā zvaniet 64860570.
Email address *
Lūdzu, ievadiet no izglītības iestādes saņemto autorizācijas kodu! *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy