Admitere Masterat domeniul: ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti
Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 24, sector 4 (Apărătorii Patriei), Bucureşti;
Telefon: 021 317 19 00;
e-mail: ushefs@spiruharet.ro
Email address
Telefon
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Prima optiune - Programul de studii universitare de master
Alegeți denumirea programului de studii universitare de master la care doriți să vă înscrieți.
A doua optiune - Programul de studii universitare de master
Alegeți denumirea programului de studii universitare de master la care doriți să vă înscrieți.
1. Numele de familie la naștere
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
4. Inițiala tatălui/mamei
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
5. Codul Numeric Personal
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
6. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
7. Domiciliul stabil
Se introduce adresa de domiciliu a candidatului.
Your answer
8. Instituția de învățământ absolvită
Se introduce denumirea instituției de învățământ superior absolvită.
Your answer
9. Anul absolvirii
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ superior.
Your answer
10. Seria și numărul diplomei de licenţă
Se introduce seria și numărul diplomei de licenţă (numai dacă aceasta a fost eliberată).
Your answer
11. Media examenului de licenţă
Se introduce media obținută la examenul de licenţă.
Your answer
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că:
Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-30.06.2017.
Candidaţii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de 30.06.2017.
Candidaţii care se înscriu on-line vor prezenta la secretariatele facultăţilor, până la 22 iulie 2017, documentele necesare pentru înscriere.

ÎNSCRIERI

PERIOADA 3 IULIE – 22 IULIE 2017 – ÎNSCRIERI
24 IULIE - SUSŢINEREA ADMITERII
25 IULIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 14 AUGUST – 09 SEPTEMBRIE 2017 – ÎNSCRIERI
11 SEPTEMBRIE – SUSŢINEREA ADMITERII
12 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

* Acest formular se utilizează pentru preînscrierea candidaților la programe de studii de master, la facultățile din structura Universității Spiru Haret București.
Înscrierea efectivă, prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la sediile facultăților și parcurgerea celorlalți pași, necesari obținerii calității de student, se realizează prin contactarea secretariatelor facultăților la adresele afișate.
Informațiile înscrise în Formularul de înscriere – preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms