UITCloudTest2013 - Đăng kí sử dụng dịch vụ cung cấp máy ảo

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các mục trong form đăng kí - Các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc.

Sau khi đăng kí, hệ thống sẽ gửi email để thông báo về số lượng máy ảo được cấp phát, và cách sử dụng.

Lưu ý rằng việc cấp phát sẽ dựa trên khả năng hiện có của hệ thống, nên vui lòng điền đúng với nhu cầu hiện có.

Thời hạn sử dụng của các máy ảo được cấp là 21 ngày (kể từ khi có thông báo được cấp). Nếu muốn sử dụng thêm, vui lòng email xác nhận trước khi quá hạn!

Các thông tin khác, xin vui lòng truy cập trang chủ: http://mmlab.uit.edu.vn/home/uit-cloud

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question