TGSBiG Cosplay Contest 2017 Register Form
รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งขบวนพาเหรด 12.00 น. เวลาการประกวดบนเวที 13.00-16.00 น.

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากทีมงาน จะต้องตอบกลับพร้อมส่งไฟล์เพลงหรือคลิปวีดิโอให้ครบถ้วน ภายในคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 23.59 น.


รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการเดินพาเหรด Cosplay ในเวลา 12.30 น. และจึงเริ่มการประกวดตามลำดับเบอร์ที่ได้รับ
3. แสดงความสามารถประมาณ 1 นาที ให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครต่อหน้าคณะกรรมการ
4. สามารถนำเพลงที่ต้องการนำเสนอมาใช้ในการแสดงได้
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมพาเหรด และขึ้นแสดงตัวบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้บันทึกคะแนน จึงจะถือว่าการประกวดเสร็จสิ้นสมบูรณ์


หมวดการแข่งขันที่เลือกสมัคร จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้

+กลุ่มประเภทตัวละครจาก Game, Anime, Cartoon ไม่จำกัดค่าย
1. Best Male 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2. Best Female 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3. Best Monster 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
4. Best Robot 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5. Best Kid 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

+กลุ่มประเภทสร้างสรรค์รูปแบบชุดขึ้นมาเองที่สื่อถึง วัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
6. Best Male Amazing Thailand 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
7. Best Female Amazing Thailand 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


กติกาการประกวด
1. สามารถใส่ชุดได้ทั้งแบบชุดผ้าและชุดเกราะ
2. ชุด Cosplay ของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่วาบหวามเกินไปเพื่อศีลธรรมอันดีของสังคม
3. การตัดสิน Cosplay จะดูจากรูปต้นฉบับที่ส่งมาพร้อมใบสมัครการประกวด ซึ่งต้องเป็นภาพ Official ของตัวละครนั้นๆ ยกเว้นประเภทผู้ประกวดประเภท Best Male Amazing Thailand และ Best Female Amazing Thailand จะต้องสร้างสรรค์รูปแบบชุดขึ้นมาเองที่สื่อถึง วัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
4. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดได้ตราบใดที่เข้าเงื่อนไขนั้น
5. ช่วงอายุของการประกวดคอสเพลย์ประเภท Best Kids คือ 5 - 12 ปี
6. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
กลุ่มประเภทตัวละครจาก Game, Anime, Cartoon ไม่จำกัดค่าย
- ชุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 25 คะแนน
- การแสดงออกบนเวที 25 คะแนน
- ความเหมือนต้นฉบับ 25 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

กลุ่มประเภทสร้างสรรค์รูปแบบชุดขึ้นมาเองที่สื่อถึง วัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
- ความสวยงามของชุดและอุปกรณ์ 10 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
- การสื่อถึงจังหวัดที่เป็นที่มาหรือต้นแบบ 10 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน


ตารางการประกวด
10.00 - 11.30 น. ลงทะเบียนยืนยันตน และลงทะเบียนประกวดหน้างาน
12.00 - 13.00 น. เตรียมตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรด เข้าสู่เวทีการประกวด
13.00 - 15.45 น. ประกวดในประเภทตัวละครจาก Game และ Anime ไม่จำกัดค่าย
15.45 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัล และ Lifetime Achievement Awards


ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้ปกปิดมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าบริเวณงานได้ที่ลิฟต์ขนส่งตามแผนที่ ขึ้นมาชั้น 5 จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGSBIG 2016 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
5. จุดเก็บของสามารถติดต่อได้บริเวณหน้างานใกล้จุดจำหน่ายตั๋ว
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms