แบบฟรอมรายงานตัว อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มมส.
กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ห้องที่ได้รับการจัดสรร *
Your answer
มาจากคณะหน่วยงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ข้าพเจ้าขอเริ่มเข้าห้องพักในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ในการเข้าพักข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของทางราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจำนวนเงินและตามวิธีการที่อาคารชุดพักอาศัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse