Ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir vertinimo (MAES) projektai ir iniciatyvos Lietuvoje
Ši anketa yra skirta rinkti informacijai apie Lietuvoje vykdomus konkrečius projektus ir veiklas, susijusias su ***EKOSISTEMINIŲ PASLAUGŲ*** (EP, angl. ecosystem services) kartografavimu ir vertinimu (angl. MAES, mapping and assessment of ecosystems and their services).

Planuojama, jog aprašyti projektai vėliau galėtų būti įtraukti į projektų pavyzdžių viešai prieinamą duomenų bazę ar info sistemą, pirmiausia skirtą keistis patirtimi Lietuvoje ir už jos ribų bei remtis priimant viešosios politikos sprendimus. Taip pat planuotume artimu metu surengti MAES projektų pristatymo renginį, gyvam pasidalinimui patirtimi.

Šios apklausos pirmasis konkretus rezultatas - matrica, įvertinanti, kokiose ekosistemose kokias ekosistemines paslaugas jau esame įsivertinę ir kokiu vertinimo būdu ir tuo pačiu kur yra didžiausias pirminių MAES duomenų trūkumas. Šiuo ir kitais apibendrintais rezultatais pasidalinsime su EP tinklu (šiuo metu apie 150 kontaktų).

Kadangi su EP susijusių projektų Lietuvoje žinome ne daug (bet manome, kad žinome dar tikrai ne visus), prašytume anketos klausimus interpretuoti plačiai - jeigu manote, jog projektas yra susijęs su EP vertinimu (ir kartografavimu) nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu, prašytume pasidalinti apie projektą. Jeigu dirbote daugiau nei prie vieno MAES projekto, kiekvienam projektui anketą prašytume pildyti atskirai.

Anketos pildymo trukmė: ~10 minučių

Jeigu visa projekto informacija yra anglų kalba, pildykite anglų kalba kur tinka (jeigu patogiau).


Kilus klausimams, galite susisiekti kristina.simonaityte@am.lt

Dėkojame už jūsų laiką ir pateiktą informaciją!

-- AM ekosisteminių paslaugų komanda
Kontaktiniai duomenys
Vardas Pavardė *
Your answer
Organizacija *
Your answer
El. paštas *
Your answer
Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų tvarkomi informacijos rinkimo tikslais *
Kontaktiniai duomenys nebus viešai skelbiami. Viešinant informaciją apie projektus, susisieksime ir pasiteirausime, ar galime dalintis ir kontaktiniais duomenimis, įskaitant perduodant informaciją apie projektus trečiajai šaliai (pvz. Europos Komisijai ar kitoms institucijoms renkančioms informaciją apie EP case studies).
Required
MAES projektai ir iniciatyvos
EP vertinimas ‒ informacijos apie ekosistemas ir jų teikiamų paslaugų būklę ir potencialą rinkimas ir duomenų apdorojimas, įskaitant žemėlapių parengimą (kartografavimas) ir paslaugų verčių įvardijimą.

Tai būdas parodyti visuomenei ir sprendimų priėmėjams, kokią naudą ekosistemos teikia žmogaus sveikatai ir gerovei, tai taip pat yra priemonė leidžianti/skatinanti priimti efektyvesnius (politinius) sprendimus, kuriais tinkamai atsižvelgiama į gamtinių sistemų teikiamą naudą ir šių sistemų praradimų kainą, taip užtikrinant tiek palankesnę ekosistemų būklę, tiek geresnį žmonių gyvenimą.

>>>EP vertinimo projektai: tinka įvairios ekosistemos, masteliai ir metodai, projekto iniciatoriai ir partneriai, projekto trukmė ir stadija taip pat nesvarbu (gali būti ir pasibaigę projektai).
Projekto pavadinimas
Your answer
Projekte vertintų ir kartografuotų EP tipai pagal ekosistemas
Pasirinkite visus tinkamus atsakymus. Ekosistemų tipai pagal Maes et al. 2013 https://goo.gl/Xx4s6N (p.23) ir Maes et al. 2016 https://goo.gl/cZzTWP
Miškai
Pievos
Šlapžemės
Ekosistemos su reta augaline danga arba be jos (pvz. kopos)
Krūmynai ir viržynai
Agrarinės ekosistemos
Urbanizuotos ekosistemos
Upės ir ežerai
Jūrinės įlankos ir tarpinių vandenų ekosistemos (pvz. Kuršių marios)
Jūrinės ekosistemos (pakrantės ir Lietuvai priklausanti Baltijos jūros dalis)
Aprūpinimo (tiekimo) paslaugos (angl. Provisioning)
Reguliavimo ir Palaikymo paslaugos (angl. Regulating and Supporting)
Kultūrinės paslaugos (angl. Cultural)
Kokio tipo EP vertinimas buvo atliekamas projekto metu?
Pasirinkite visus tinkamus atsakymus
Vertintos ir kartografuotos ekosisteminės paslaugos
Paveikslėlyje pavyzdys, kokią informaciją norėtume gauti, jei įmanoma. CICES klasifikacija ir kodai, žr. http://bit.ly/CICES_LTversija
Captionless Image
Your answer
Naudoti EP vertinimo metodai
Pasirinkite visus tinkamus atsakymus
Projekto trumpas aprašymas
Projekto tikslas, trukmė, dalyviai ir įtrauktos suinteresuotos šalys, rezultatai, metodai išsamiau. (Jei projekto medžiaga anglų kalba, galite taip ir čia surašyti)
Your answer
Projekto svetainės nuoroda
Your answer
Kitos naudingos su projektu susijusios nuorodos
Your answer
MAES projektų Lietuvoje viešinimas
Ar sutiktumėte plačiau pasidalinti apie jūsų projektą? Kokiu būdu (svarstomi variantai)?
Pasirinkite visus tinkančius variantus. Į Other/Kita laukelį įrašykite papildomus viešinimo pasiūlymus.
Jeigu žinote kitų MAES projektų ar iniciatyvų Lietuvoje, prašome pasidalinti informacija
Projekto rezultatas/vienas iš rezultatų - EP įvertinimas (biofizinis, ekonominis ar kitoks). Net jeigu manote, kad mums projektas yra tikrai žinomas, vis tiek jį paminėkite (geriausiai su nuorodomis ir/ar kontaktais).
Your answer
Papildoma informacija, pastabos ir komentarai
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy