แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง Online โรงพยาบาลเกาะคา  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการรายงานความเสี่ยงประจำวัน/ประจำเดือน ของทุกหน่วยงาน เพื่อทีมความเสี่ยงจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงสำคัญของ โรงพยาบาล เพื่อหาแนวทาง ป้องกันความเสี่ยง  โดยพัฒนาระบบการรายงานความเสี่ยงร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรายงาน  ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเกาะคา รายงานความเสี่ยงทั้งเชิงรุก และเชิงรัง เข้ามาในระบบ Online นี้  

     
 **หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สอบถามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เบอร์ 2520  หรือ ทีมความเสี่ยงRM(พี่นายจิษนัย) เบอร์ 2306**
Sign in to Google to save your progress. Learn more
การรายความเสี่ยงประจำวัน
ทุกหน่วยงานสามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันที หากเข้าถึง Link การรายงานความเสี่ยง Online ได้
1.ระบุหน่วยงานของท่าน *
2.รหัสความเสี่ยง
3.วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง
MM
/
DD
/
YYYY
4.ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง
Time
:
5.ประเภทความเสี่ย
Clear selection
6.รายละเอียดอุบัติการณ์ที่พบ
7.ระดับความรุนแรง(Clinic)
8.ระดับความรุนแรง (Nonclinic)
9.สัมพันธ์กับระบบใด
10.ลงชื่อผู้รายงาน
การทบทวนความเสี่ยง
ควรมีการทบทวนความเสี่ยงสำคัญ เพื่อหาไกด์ไลน์ หรือ แนวทางปฎิบัติ เพื่อป้องกันไม่ใช้เกิดซ้ำ
1.รายละเอียดการทบทวน
2.วันที่ทบทวน
MM
/
DD
/
YYYY
3.ลงชื่อผู้ทบทวน
4.สิ่งที่ได้จากการทบทวน
5.หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy