แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
โรงเรียน
Your answer
ชั้น
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ระบุจำนวนนร.แยกตามระดับชั้น
Your answer
แนวทางการจัดกิจกรรม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวทางกา่รดำเนินงาน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms