แบบสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone

คำชี้แจง ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต1 กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ คาดว่าบุคลากรในโรงเรียนของท่าน ณ วันที่ 16 พ.ค. 2557 จะมีโทรศัพท์มือถือแบบsmart phone ใช้ จำนวนกี่คน เพื่อเป็นข้อมูล สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำไปวางแผนพัฒนางานต่อไป
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question