แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับรับรางวัล
ชื่อ-สกุล
Your answer
เพศ
ที่อยู่
Your answer
อีเมล์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
ด้านข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ด้านการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ด้านรูปแบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ด้านการใช้ประโยชน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms