Přihláška - kurz Hipoterapie

Přihlášku vyplňte a odešlete. Platební a storno podmínky jsou uvedeny na http://www.hiporehabilitace-cr.com/vzdelavaci-system-chs/. Číslo účtu: Fio banka 2400489940/2010, variabilní symbol: 1222. Odesláním přihlášky souhlasíte s platebními a storno podmínkami.

Poučení: Rozsah osobních údajů uvedených v přihlášce je nutný pro vydání dokladů o získané způsobilosti a jejich elektronickou archivaci. Svým podpisem dává žadatel souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o jeho osobě, které budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám (v případě rekvalifikačního studia příslušnému Úřadu práce), a to v souladu s ustanovením zákona č.101/2000 Sb. v platném znění.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question