Studie projektu BENCHMARKS - zahrádky Brno

Máte zahrádku na území města Brna? Zajímá Vás, jakou kvalitu má půda v této zahrádce včetně obsahů znečisťujících látek? Pokud je Vaše odpověď ANO, potom jste možná vhodným účastníkem / účastnicí do výzkumné studie mezinárodního projektu BENCHMARKS (https://soilhealthbenchmarks.eu).

Vaše zahrádka se může stát jednou z 20 vybraných lokalit, kde bude odebrána půda a detailně analyzována z hlediska půdní kvality včetně stanovení obsahu znečišťujících látek jako jsou těžké kovy, perzistentní organické polutanty nebo pesticidy. Zdarma se tak dozvíte něco o půdě, na kterou spoléháte při pěstování vlastní zeleniny či ovoce, trávníku, květin či bylinek, stromů a keřů. 

Po sesbírání zájemců a posouzení vhodnosti zahrádek Vám dáme do konce října vědět, zda bude Vaše půda zapojena do projektu. Vlastní vzorkování půdy ze zahrádek proběhne v roce 2024. Na výsledky analýz naváže diskuse o možných důvodech stavu půdy na Vaší zahrádce a o možných způsobech zvýšení kvality půdy. Dostanete se do úzkého kontaktu s týmem odborníků, kteří rozumí kvalitě půdy, jejímu znečištění a možným dopadům pro ekosystémy i lidské zdraví. V listopadu 2023 plánujeme setkání s lidmi i organizacemi, které mají o téma zdravé půdy zájem. Na toto setkání jste srdečně zváni a přijde Vám na něj později pozvánka.

S pozdravem 

prof. Jakub Hofman

koordinátor studie a řešitel projektu BENCHMARKS za Masarykovu univerzitu

E-mail: jakub.hofman@recetox.muni.cz ; Tel: +420 775 140 071

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení *
Jméno *
Telefon *
Máte zahrádku na území města Brna? *
Kde tato zahrádka leží - udejte adresu, souřadnice, odkaz na lokalitu pomocí google map či mapy.cz, nebo jakkoliv upřesněte polohu *
Popište Vaši zahrádku: Je u rodinného domu či v kolonii zahrádek?  *
Popište Vaši zahrádku: Jaká je cca rozloha? *
Popište Vaši zahrádku: Jaké je její využití: pěstujete něco, nebo je to trávník či sad? *
Popište Vaši zahrádku: Jaký je reliéf - na rovině na svahu?  *
Uveďte jakékoliv další informace, které považujete za důležité ohledně vaší zahrádky (například podezření, že by mohla být přítomná nějaká kontaminace apod.) ... *
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasím, aby vědci projektu BENCHMARKS (soilhealthbenchmarks.eu) z centra RECETOX na Masarykově univerzitě (www.recetox.muni.cz) zpracovávali moje osobní údaje vyplněné ve formuláři ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR). Tyto údaje budou zpracovány pro účel uvedený v záhlaví formuláře během srpna až prosince 2023. Souhlasím, že v případě potřeby mě pomocí kontaktních údajů z dotazníku mohou vědci z projektu BENCHMARKS kontaktovat v záležitostech týkajících se tohoto projektu. Beru na vědomí, že tyto údaje nebudou bez mého dodatečného souhlasu předávány žádným dalším osobám mimo tým projektu BENCHMARKS. Beru na vědomí, že dle GDPR mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit či smazat.
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy