XI Toiduainetööstuse Aastakonverents - Milline on Eesti Toidu väärtus?
...Riigile, ettevõtetele, tarbijatele

26.04.2017 Radisson Blu Olümpia Hotell- Alfa konverentsisaal

Osalemistingimused:

Järgmiste valdkondade esindajatele on PIIRATUD ARV KOHTI TASUTA:
- põllumajandustoodete tootmine või töötlemine
- põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemine
- metsandus


Aastakonverentsi hind 120 EUR+km
Toiduliidu liikmetele 60 EUR+km
TL erialaliitude liikmetele 74 EUR+km

Kaupmeeste Liidu liikmetele 74 EUR+km

Lisatingimused osalemiseks
Kuna koolitus viiakse läbi PRIA teadmussiirde toetuse toel, siis läheb antud projekti toetus ettevõttele vähese tähtsusega abina kirja. Ettevõte võib saada kolme aasta jooksul vähese tähtsusega abi max 200 000€ eest.

NB! PRIA toetuse abiga saavad osaleda toidu tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtted (v.a kalatoodete tootmine), kellel:

1) ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
2) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
3) kui ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

Kellel pole need tingimused täidetud, siis kahjuks ei saa me võimaldada toetuse abil osalemist, mistõttu tuleb tasuda osavõtutasu 100% ulatuses (100€+km).

Ettevõtte vähese tähtsusega abi seisu saate kontrollida Rahandusministeeriumi riigiabi registrist: http://www.fin.ee/riigiabi

Ettevõtte maksuvõlgade seisu saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti kodulehel: https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql

Osaleja eesnimi
Name/Имя
Your answer
Osaleja perekonnanimi
Surname/фамилия
Your answer
Osaleja isikukood
Personal identification number/персональный идентификационный номер
Your answer
Ettevõtte äriregistrikood
Company registry code/ код компании реестра
Your answer
Ettevõtte ärinimi
Company's business name/ наименование компании
Your answer
Tegevusvaldkond
Required
Palun kirjeldage paari sõnaga oma ettevõtte põhitegevusala (nt moosi tootmine, marjade külmutamine)
Your answer
Kontakttelefon
Your answer
E-posti aadress
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms