ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ NPS Employees Details
(email ids of Institute/Principal only)
Email address *
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು Institute Name *
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರು Name of the staff *
Your answer
ಕೆ‌ಜಿ‌ಐ‌ಡಿ KGID *
Your answer
ಪಿ‌ಆರ್‌ಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ PRAN number *
Your answer
ಹುದ್ದೆ/ ಪದನಾಮ Designation *
Your answer
ವರ್ಗ Group *
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ Date of Joining to Service *
MM
/
DD
/
YYYY
ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ Date of first pay drawn certificate *
MM
/
DD
/
YYYY
ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಛೇರಿ Office to which posted at the time of joining to service *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service