แบบประเมินการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัว
สถานะทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน *
ระดับความพึงพอใจต่อโครงการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัว
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์โครงการสอบวัดความรู้
ช่วงเวลาการรับสมัคร (1 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61)
รูปแบบการรับสมัคร (สมัครด้วยตนเองหรือรวบรวม ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ทางเว็บไซต์และบอร์ด)
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้สอบ (วิชาละ 1 ชั่วโมง)
การควบคุมเวลาในการสอบ
การอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนสอบ
การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่พักและที่จอดรถ
เวลาการประกาศผลการสอบ
รูปแบบการประกาศผล (แสดงรายชื่ออันดับต้นๆ ที่ได้รับรางวัล แต่คนอื่นๆ เข้ารหัสเพื่อดูผลด้วยตนเองพร้อมสถิติต่างๆ)
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ปีการศึกษา 2560
ท่านได้รับข่าวสารการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบันช่องทางใด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service