ICT ve vzdělávání žáků se SVP
Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych Vás požádal o spolupráci při šetření mezi Vámi, vyučujícími informatických předmětů (informatika, výpočetní technika, počítače apod.) zaměřené na Vaše zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu § 16 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon (dále jen SVP) v těchto předmětech. Výstupy šetření budou prezentovány v příspěvku Jednoty školských informatiků na konferenci INSPO 2014 a v širším kontextu poslouží při optimalizaci přípravy učitelů, kteří používají informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce žáků se SVP. Šetření je anonymní. Děkuji Vám předem za Váš čas a spolupráci. Pavel PEŠAT
Vyučujete na základní nebo střední škole předměty odpovídající vzdělávací oblasti Informatika a/nebo Informační a komunikační technologie? *
Máte kvalifikaci v oboru informatiky a/nebo informačních a komunikačních technologií? *
Required
Jste členem (členkou) Jednoty školských informatiků? *
Máte kvalifikaci v oboru speciální pedagogiky? *
Required
Vyučoval(a) jste nebo vyučujete žáka (žáky) se speciálními vzdělávacími potřebami? *
Kolik žáků se SVP jste vyučoval(a) / vyučujete? *
Měl(a) jste / máte k dispozici Zprávu SPC nebo PPP o zařazení žáka do kategorie žáka se SVP (např. integrační zprávu) včetně charakteristiky jeho SVP a doporučení vhodných vzdělávacích strategií? *
SPC = Speciálně pedagogické centrum, PPP = Pedagogicko psychologická poradna
Charakterizujte PŘEVAŽUJÍCÍ typ SVP vašich žáků, lze i více možností. *
Charakteristika ve smyslu § 16 Zákona č. 561 / 2004 Sb dle zprávy SPC nebo PPP.
Required
Mají žáci se SVP, které vyučujete, osobní asistenty? *
Byla Vám pro vzdělávání konkrétního žáka se SVP poskytnuto odpovídající JEDNORÁZOVÉ odborné školení? *
Required
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP s pedagogicko psychologickou poradnou nebo se speciálně pedagogickým centrem? *
Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP s rodiči žáka se SVP? *
Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP s výchovným poradcem?
Odpovídejte jen tehdy, jestliže taková pracovní pozice na vaší škole existuje. Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP se školním speciálním pedagogem?
Odpovídejte jen tehdy, jestliže taková pracovní pozice na vaší škole existuje. Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP se školním psychologem?
Odpovídejte jen tehdy, jestliže taková pracovní pozice na vaší škole existuje. Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP s jiným pracovníkem Vaší školy specializovaným na výuku žáků se SVP?
Odpovídejte jen tehdy, jestliže taková pracovní pozice na vaší škole existuje. Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Spolupracujete při vzdělávání žáka se SVP se sdružením osob s daným typem zdravotního postižení? *
Např. Tyfloservis, Federace rodičů a přátel sluchově postižených...
Vůbec nespolupracuji.
Úspěšně dlouhodobě spolupracuji k oboustranné spokojenosti.
Mají žáci s SVP, které vyučujete, k dispozici učební texty, případně jiné učební materiály v elektronické podobě? *
Odpovídejte jen tehdy, jestliže byste použití takových pomůcek považovali pro vzdělávání vašich žáků za přínosné.
Jak byste souhrnně ohodnotil(a) podporu, kterou máte pro vzdělávání žáků se SVP?
Ohodnoťte na škále 1 až 5.
Naprosto nedostatečná.
Plně vyhovující, odpovídající požadavkům na kvalitní vzdělávání žáka se SVP.
Předpokládejte, že byste Vy i Vaši žáci se SVP měli optimální a všestrannou podporu. Domníváte se, že by se to projevilo na výsledcích jejich vzdělávání ve vašich předmětech? *
Subjektivně ohodnoťte na škále 1 až 5.
Výsledky vzdělávání by byly výrazně HORŠÍ.
Výsledky vzdělávání by byly výrazně LEPŚÍ.
Do následující položky uveďte své náměty a připomínky ke vzdělávání žáků se SVP.
Textové pole můžete využít pro libovolné relevantní odpovědi.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service