Produkcja spektaklu teatralnego w Polsce
Ankieta jest przeprowadzana na potrzeby pracy magisterskiej pisanej na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jej celem jest rozpoznanie praktyk organizacyjnych stosowanych w teatrach podczas pracy nad spektaklami.
Badanie ma charakter ekspercki, a Państwa opinie mają dużą wartość. Wyniki ankiety będą istotne przy formułowaniu tez pracy.
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut.
Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie - po zakończeniu badań - zbiorcze zestawienie danych z ankiet zostanie Państwu dostarczone drogą mailową.

Z góry dziękuję za poświęcony czas!
Monika Czajkowska

Nazwa teatru
Your answer
Jakich określeń używa się w Państwa teatrze, kiedy rozpoczynacie Państwo pracę nad spektaklem? (proszę wybrać 1 określenie używane najczęściej)
Jaki jest Państwa stosunek do zwrotu "produkcja teatralna"? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Dlaczego warto używać / należy unikać zwrotu "produkcja teatralna"?
Your answer
Na których etapach pracy nad spektaklem uwzględniacie Państwo oczekiwania widzów i to, czy spektakl odniesie sukces rynkowy? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi z którymi się Państwo zgadzacie)
Kto w Państwa teatrze odpowiada za prace organizacyjne związane z powstawaniem spektaklu? (proszę wybrać max. 3 odpowiedzi)
Czy w Państwa teatrze funkcjonuje stanowisko producenta?
Czy w Państwa teatrze funkcjonuje stanowisko kierownika produkcji?
Jeśli w Państwa teatrze funkcjonuje stanowisko producenta/kierownika produkcji, to na jakiej zasadzie jest zatrudniony/są zatrudnieni w Państwa teatrze? (proszę wybrać po 1 odpowiedzi w każdej kolumnie)
Producent
Kierownik produkcji
umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
NIE DOTYCZY (w teatrze nie ma producenta/kierownika produkcji)
Jeśli w Państwa teatrze funkcjonuje stanowisko producenta/kierownika produkcji, to czy jest to stanowisko samodzielne czy pełnione w ramach innej funkcji? (proszę wybrać po 1 odpowiedzi w każdej kolumnie)
Producent
Kierownik produkcji
jest to samodzielne, odrębne stanowisko w teatrze
funkcję producenta/kierownika produkcji przy spektaklach pełni ktoś z osób zatrudnionych w teatrze na innym stanowisku
częściowo jest to samodzielne stanowisko, częściowo zadania producenta/kierownika produkcji są wykonywane przez osobę/y zatrudnioną/e w teatrze na innym stanowisku o odrębnym zakresie obowiązków
NIE DOTYCZY (w teatrze nie ma producenta/kierownika produkcji)
Jeśli w Państwa teatrze funkcjonuje stanowisko producenta/kierownika produkcji, to czym zajmuje się/zajmują się podczas pracy nad spektaklem? (w każdej z kolumn proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Państwo zgadzacie, jeśli w teatrze nie ma producenta/kierownika produkcji - proszę zaznaczyć odpowiedź "nie dotyczy")
Producent
Kierownik produkcji
Kupuje prawa do sztuki
Zleca i koordynuje tłumaczenia
Ma wpływ na wybór reżysera
Konsultuje scenariusz spektaklu
Sporządza kosztorys spektaklu
Organizuje casting
Dobiera współtwórców
Ustala harmonogram prób
Finansowo nadzoruje zakup rekwizytów, kostiumów, etc.
Pośredniczy w kontakcie między dyrektorem teatru a reżyserem
Negocjuje honoraria z współtwórcami i aktorami
Ściśle współpracuje z reżyserem i ma wpływ na artystyczny kształt spektaklu
Umawia aktorów na próby
W imieniu teatru podpisuje umowy z współtwórcami
Akceptuje projekty scenograficzne, uwzględniając limity finansowe i możliwości techniczne sceny
Bierze udział w próbach
Odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP podczas prób
W razie konieczności wynajmuje dodatkowe oświetlenie i/lub sprzęt dźwiękowy
Odpowiada za budżet spektaklu
Bierze udział w próbach generalnych
Pilnuje, żeby nie przekroczono ustalonych limitów finansowych
Zbiera i opisuje faktury
Nadzoruje realizację płatności za wykonane usługi i umowy
Jest odpowiedzialny za terminowe doprowadzenie do premiery
Bierze udział w promocji spektaklu
Uczestniczy w kreowaniu przekazu marketingowego
Po premierze rozlicza projekt
Składa sprawozdanie z wykonanych prac
Odpowiada za koordynację wyjazdów spektaklu (festiwale, przeglądy, etc.)
NIE DOTYCZY (w teatrze nie ma kierownika produkcji/producenta)
Jaki jest średni koszt produkcji spektaklu w Państwa teatrze? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Jeśli życzą sobie Państwo, aby po zakończeniu badań przesłać Państwu zbiorcze zestawienie danych z ankiety - proszę o podanie adresu e-mail.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service