แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพศ *
อายุ *
Your answer
ท่านมาติดต่อในฐานะ *
*
พึงพอใจมากที่สุด (5)
พึงพอใจมาก (4)
พึงพอใจน้อย (3)
ไม่พึงพอใจ (2)
ไม่พึงพอใจมาก (1)
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและความเหมาะสมในการแต่งกาย
เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ เอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ด้วยความกระตือรือร้น
เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ชัดเจน
เจ้าหน้าที่มีให้บริการด้วยความรวดเร็ว สะดวก เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่
มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร
มีเอกสารแผ่นพับ เพื่อให้บริการหรือแนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
ท่านได้รับบริการตรงตามความต้องการ
โดยภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms