PŘIHLÁŠKA DO ČŠBH BRUSEL 2021 - 2022

Do České školy bez hranic Brusel přijímáme děti od 18 měsíců do 15 let. Přednostně přijímáme žáky, kteří absolvovali výuku v loňském školním roce.

Přihlášku do ČŠBH Brusel vyplňujte pro každé dítě a každý kurz zvlášť.

V případě naplnění jednotlivých tříd budete moci zapsat děti na čekací listinu.

Přihláška do ČŠBH Brusel je závazná až po obdržení písemného potvrzení o přijetí žáka na Vámi uvedený kontaktní email.

- Do skupiny Předškoláci přijímáme přednostně děti, které dosáhnou 5 let nejpozději v září 2021.
- Do skupiny Malí čtenáři přijímáme přednostně děti, které jdou v září 2021 do 1. třídy ve své kmenové škole.
- Do první třídy ČŠBH přijímáme pouze žáky, kteří již ukončili první třídu ve své kmenové škole.
- Do druhé a vyšší třídy přijímáme žáky, kteří jsou absolventi ČŠBH vzdělávání nebo nové žáky s doloženým vysvědčením z českého vzdělávacího systému.
- Výuka ve školním roce 2021 - 2022 bude probíhat prezenčně a v případě potřeby také online.
VYBERTE SKUPINU (JEDNA MOŽNOST) *
Jméno a příjmení žáka *
Datum narození žáka *
E-mail na rodiče, který bude komunikovat se školou *
Telefon na rodiče, který bude komunikovat se školou *
Kterou skupinu žák navštěvoval v loňském roce v ČŠBH Brusel? *
Jazyková vybavenost žáka. Uveďte všechny jazyky, kterými je žák schopný plynule hovořit nebo se dorozumět. *
Jaký jazyk převažuje u žáka při komunikaci v rodině? *
Kmenová škola v Česku (uveďte adresu a město) *
Skládá žák rozdílové zkoušky z českého jazyka ve své kmenové škole v Česku? *
Alergie a výjimky ve stravování? V případě, že se otázka týká Vašeho dítěte, upřesněte, čemu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost.
Požaduji slevu na své 2. a další dítě zapsané do ČŠBH Brusel, kterou škola nabízí jednorázově v 1. pololetí školního roku 2021/2022. *
Chtěl(a) bych se připojit k týmu lektorů ČŠBH Brusel a podílet se na vzdělávacích nebo kulturních aktivitách pořádaných pro české děti v Belgii. *
Souhlasím se zveřejňováním fotek pořízených při aktivitách v ČŠBH Brusel za účelem prezentace a propagace na webu školy. *
Chci dodat ...
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Poskytnutím Vašich informací udělujete svolení spolku ČŠBH Brusel A.S.B.L., aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) mohl tyto osobní údaje zpracovat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním emailu na kontaktní email ČŠBH Brusel: info@csbh-brusel.be.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy