Formulari / Formulario
Aquesta oferta no serà vàlida fins que l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) no la confirmi a l'empresa interessada / Esta oferta no será válida hasta que la Asociación de familias Numerosas de Cataluña (FANOC) no la confirme a la empresa interesada.
Nom del comerç / Nombre del comercio *
Descripció activitat / Descripción actividad *
Àmbit en el que pot oferir el seu producte i/o servei / Àmbito en el que puede ofrecer su producto y/o servicio *
Adreça postal del comerç / Dirección postal del comercio *
Codi postal / Código postal *
Localitat / Localidad *
Telèfon del comerç / Teléfono del comercio *
NIF *
Web
Nom persona responsable / Nombre persona responsable *
Telèfon de contacte / Teléfono de contacto *
Correu electrònic / Correo electrónico *
Oferta que ofereix als socis de FANOC / Oferta que ofrece a los socios de FANOC *
text breu (2-3 linies max.) per a publicar + enllaç web + telèfon de contacte / texto breve (2-3 líneas máx.) para publicar + enlace web + teléfono de contacto
Com va conèixer FANOC? / ¿Cómo conoció FANOC? *
Renovació i cancel·lació / Renovación y cancelación *
Entenc que l'oferta es renovarà automàticament cada any i que en el cas de donar-la de baixa haurè de comunicar-lo a FANOC amb 30 dies d'antelació a la seva cancel·lació / Entiendo que la oferta se renovara automáticamente cada año y que en el caso de darla de baja deberé comunicarlo a FANOC con 30 días de antelación a su cancelación
Required
Autorització / Autorización *
Autoritzo a Fanoc a mantenir aquesta informació en una base de dades informàtica fins a nou avís. La base de dades de FANOC és exclusiva i en cap cas es faciliten dades a tercers. D'acord amb L.L.5/92 i el R.D. 1332/94, en qualsevol moment vostè pot consultar, rectificar o cancel·lar la informació personal que contengui la nostra base de dades / Autorizo ​​a Fanoc a mantener esta información en una base de datos informática hasta nuevo aviso. La base de datos de FANOC es exclusiva y en ningún caso se facilitan datos a terceros. De acuerdo con L.L.5/92 y R.D. 1332/94, en cualquier momento usted puede consultar, rectificar o cancelar la información personal que contenga nuestra base de datos.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy