ประเมินการสอนของครู 1-2562
ให้ทำแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น
-------------------- วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ----------------------------แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความเห็นของนักศึกษาจะไม่ผลต่อคะแนน และข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ ฉะนั้นจึงขอให้นักศึกษาตอบอย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy