แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
1. ชื่อ - สกุล *
2. เบอร์โทรศัพท์ *
3. ท่านมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกี่คน (อยู่บ้านเดียวกัน) *
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ในระดับชั้นใด *
Required
5. ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์ใด ที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้
การเรียนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
5.1) คอมพิวเตอร์ (PC) *
Captionless Image
มีจำนวนคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
Captionless Image
มีจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.3 ) แท็บเล็ต (Tablet) *
Captionless Image
มีจำนวนแท็บเล็ต (Tablet) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.4) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) *
มีจำนวนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.5) สมาร์ททีวี (Smart TV) *
มีจำนวนสมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.6) โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
มีจำนวนโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
5.7) โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
มีจำนวนโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มี ให้พิมพ์เลข 0
6. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
7. ครอบครัวของท่าน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ *
8. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในบ้าน เป็นระบบใด *
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy