TBS Kamien Pomorski - ankieta
Email address *
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, dochody gospodarstwa domowego, sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na mieszkania których budowa ma być finansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195) przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Dane powyższe będą udostępniane pracownikom Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim opracowującym wyniki ankiety oraz członkom organów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski, Radnym Gminy Kamień Pomorski, którzy będą chcieli się zapoznać z treścią ankiet w celu weryfikacji jej wyników. *
Required
Zgodę powyższą na przetwarzanie wyżej wymienionych danych może Pan/Pani odwołać w formiepisemnej w siedzibie Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą wKamieniu Pomorskim lub na adres poczty elektronicznej info@kamienskietbs.pl *
Required
KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO", przyjmuję do wiadomości że: a) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie jest Burmistrz Kamień Pomorskiego z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Stary Rynek 1. b) na podstawie art. 15 RODO osobom, których dane są gromadzone, przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych ich dotyczących oraz prawo sprostowania tych danych.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy