สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ก่อนดำเนินการวิเคราะห์ผลสำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บท่าคมนาคมต่อไป
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพในปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms