Enquête in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen- Bedrijventerreinen (KVO-B).
A. Kenmerken van de onderneming
Op welk bedrijventerrein bevindt uw onderneming zich?
Wat is de naam, straat, huisnummer, postcode, telefoonnummer en email van uw bedrijf? (U bent niet verplicht om alle gegevens in te vullen. In het belang van het onderzoek kan ook volstaan worden met vermelding van de straat)
Your answer
Bent u lid van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB)
B. Onveiligheidsgevoelens
Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld?
In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)
Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)
Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig voelde?
In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)
C. Overlast
Heeft u, als ondernemer, de afgelopen 12 maanden tot heden overlast gehad van de volgende zaken (aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk)
Als u overlast heeft ondervonden, kunt u dan aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast heeft ondervonden?
erg veel
veel
weinig
Vervuiling
Rondhangen
Vernielingen
Hard rijden
Straatraces
Geluidsoverlast
Parkeeroverlast van vrachtwagens
Parkeeroverlast van personenauto's
Personeel lastig vallen
Drugsoverlast
Milieu-incidenten/ongevallen (oorzaak/delict van derden in de directe omgeving)
D. Graffiti en vernieling
Hoe vaak is uw bedrijf de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van graffiti aan het gebouw en ander bedrijfsbezit?
Hoe vaak is uw bedrijf de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van vernieling aan het gebouw of ander bedrijfsbezit?
E. Inbraak
Hoe vaak zijn er de afgelopen 12 maanden tot heden pogingen tot inbraak geweest?
Hoe vaak zijn er de afgelopen 12 maanden tot heden geslaagde inbraken geweest?
Hoe vaak zijn er de afgelopen 12 maanden tot heden geslaagde inbraken geweest in bedrijfsauto's / privéauto's die op uw bedrijventerrein geparkeerd stonden?
Hoe vaak zijn er de afgelopen 12 maanden tot heden roofovervallen geweest?
Hoe vaak bent u of één van uw werknemers de afgelopen 12 maanden bedreigd of geïntimideerd?
Maakt u gebruik van een beveiligingsbedrijf?
Van welke diensten maakt u gebruik van een beveiligingsdienst?
F. Aangiftebereidheid
Indien u in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd bent geweest met één van onderstaande feiten, heeft u hier dan aangifte en/of melding van gedaan? *
Ja
Nee
Heeft zich niet voorgedaan
Overlast
Graffiti
Vernieling
Poging tot inbraak
Inbraak
Beroving/roofoverval
Bedreiging/intimidatie
Brandstichting
Heeft u, na het doen van uw aangifte/melding, een terugkoppeling gekregen van de politie?
Indien u géén aangifte/melding (voor één van bovengenoemde zaken) heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Doet u liever een melding dan een aangifte en kunt u uitleggen waarom?
Your answer
Hoe doet u het liefst de aangifte?
G. (Brand) veiligheid en calamiteiten
Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf?
Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid?
Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor?
Kunt u deze brandgevaarlijke situatie(s) beschrijven?
Your answer
Welke maatregelen heeft u genomen om van de brandgevaarlijke situatie(s) af te komen?
Your answer
Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zijn er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? (meerdere antwoorden mogelijk)
H. Beheer
Bent u tevreden over het schoonhouden en/of repareren van het wegdek en straatmeubilair en het beheer van het openbaar groen?
Als u niet tevreden bent, waar ligt dat dan aan (meerdere antwoorden mogelijk)
Verkeersveiligheid
Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein?
Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Graag zo precies mogelijk aangeven welke straat/bij welk bedrijf. Wat is er gevaarlijk aan?
Your answer
Bent u tevreden over de:
ja
nee
Bewegwijzering naar het terrein
Bewegwijzering op het terrein
Bereikbaarheid eigen bedrijf
Parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf
Ontsluiting van het bedrijventerrein
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Gladheidbestrijding
Is er voldoende openbare verlichting op uw bedrijventerrein?
Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein?
ja
nee
weet niet
Voor vrachtwagens
Voor personenauto's
J. Communicatie
Bent u tevreden over de communicatie met de hiernaast genoemde partijen op het gebied van schone en veilige bedrijventerreinen?
ja
nee
geen ervaring
Gemeente
Politie
Brandweer
VPB Emmen
Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
K. Tot slot
Welke onderwerpen zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst?
Your answer
Heeft u nog opmerkingen, suggesties of reacties over o.a. de veiligheid op uw bedrijventerrein, of n.a.v. deze vragenlijst?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy