Mapa roku 2018
Na tomto místě můžete vyplnit on-line přihlášku do soutěže Mapa roku 2018. Přihlášením do soutěže souhlasí vydavatel (příp. autor) kartografického díla s pravidly soutěže a s publikováním výsledků soutěže. Více informací a podrobná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže bit.ly/cks-mr
Soutěžní kategorie
Vyberte, prosím, příslušnou kategorii.
Název díla
Vyplňte, prosím, oficiální a celý název kartografického díla.
Your answer
Datum vydání
Vyplňte, prosím, termín vydání. Pro zařazení do soutěže musí být uveden v tiráži rok vydání 2018.
Your answer
Vydavatel
Vyplňte, prosím, oficiální název vydavatele, příp. autora díla. U studentské kategorie uveďte, prosím, jméno studenta a název školy.
Your answer
Přihlašovatel
Vyplňte, prosím, oficiální název přihlašovatele, případně zástupce autora (pokud se odpověď liší od předcházející).
Your answer
Kontaktní osoba
Uveďte, prosím, jméno kontaktní osoby pro potřebu komunikace.
Your answer
Kontaktní telefon
Uveďte, prosím, telefonický kontakt.
Your answer
Kontaktní e-mail
Uveďte, prosím, kontaktní email.
Your answer
Další kontaktní údaje
U studentské kategorie, prosím, uveďte i kontakt na autora práce, pokud není sám přihlašovatelem a kontaktní osobou. Pokud chcete, aby bylo informováno více osob, lze zde uvést další kontaktní adresy.
Your answer
Webová stránka
Pokud je to možné, uveďte, prosím, webovou adresu vydavatele/autora. V případě aplikací na internetu se jedná o odkaz přímo k přihlašovanému produktu.
Your answer
*
Zaškrtnutím políčka uděluje přihlašovatel souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním uvedených údajů obsažených v tomto formuláři pro potřeby České kartografické společnosti, a to na dobu neomezenou. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti.
Required
*
Zaškrtnutím políčka souhlasí přihlašovatel s pravidly soutěže.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service