รายงานผลการทดสอบมาตรฐานกลาง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.อุดรธานี เขต 1
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการทดสอบมาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน *
Your answer
กลุ่มโรงเรียน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบ (นักเรียนปกติ) *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าสอบ (นักเรียนปกติ) *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ *
Your answer
อีเมล์ ผู้รายงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service