แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน และการให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านแบบสอบถามนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดให้คำแนะนำข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ เพื่อจะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน และเสริมสร้างการบริการที่ดีแก่ท่านต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse