Rowerowe Forum Dzielnicowe :: formularz zgłoszeniowy

Krakowski Dialog Cykliczny - projekt realizowany przez stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.


Zapraszamy na Rowerowe Forum Dzielnicowe, które odbędzie się w sobotę 11 maja 2013 r. w godzinach 10:00-18:00 w Artetece, w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, ul. Rajska 12 w Krakowie.


Podczas Forum po części oficjalnej, przejdziemy do pracy w grupach przyporządkowanych do 5 rejonów. Pracując w 12-osobowych grupach uczestnicy zidentyfikują problemy i opracują propozycje rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących dzielnic. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści i specjalistki od infrastruktury rowerowej oraz konsultacji społecznych.


Aby uczestniczyć w Forum należy wykonać 3 kroki:


I. WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ


II. ZAZNACZYĆ NA MAPIE MIEJSCA Z PROBLEMAMI INFRASTRUKTURALNYMI W DZIELNICY I/LUB PRZESŁAĆ ZDJĘCIA ALBO LINKI DO ZDJĘĆ

Wejdź na przygotowaną przez nas mapę i ustaw znacznik w miejscach, w których chciałbyś/chciałabyś zmienić lub poprawić istniejącą infrastrukturę. Prosimy o pracę na mapie dzielnicy odpowiednio do miejsca zamieszkania:
1. Śródmieście - http://lab.ibikekrakow.com/srodmiescie
2. Krowodrza - http://lab.ibikekrakow.com/krowodrza
3. Podgórze Zachód - http://lab.ibikekrakow.com/podgorze-zachod
4. Podgórze Wschód - http://lab.ibikekrakow.com/podgorze-wschod
5. Nowa Huta - http://lab.ibikekrakow.com/nowa-huta


Prosimy wypełnić Formularz do dnia 9 maja (czwartek). Zdjęcia prosimy przesyłać na adres dialogcykliczny@kmr.org.pl z podaniem informacji, której dzielnicy tyczy się dane zdjęcie, najlepiej z podaniem lokalizacji. Łatwiej dla Ciebie będzie wkleić linki do zdjęć na mapie. Zdjęcia powinny prezentować problemy słabości infrastruktury rowerowej, czy braku udogodnień dla pieszych i osób niepełnosprawnych. W uzasadnieniu wyboru miejsca prosimy podanie sugestii co należałoby zrobić, jakie rozwiązanie byłoby wskazane, np. element uspokojenia ruchu (wyniesione przejście dla pieszych), element małej architektury (stojak rowerowy). Chodzi o miejsca, gdzie w pierwszej kolejności proste i niskobudżetowe rozwiązania usprawnią poruszanie się na rowerach w Twojej dzielnicy.


III. POTWIERDZIĆ SWÓJ UDZIAŁ W FORUM PO OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW REJESTRACJI

Wyniki otrzymasz przed Forum.

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona do 65 osób. Liczy się zatem zaangażowanie przy tworzeniu fotograficznej dokumentacji problemów infrastrukturalnych.


Projekt wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego.

***


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question