แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนภูพานวิทยา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนภูพานวิทยา

กรุณาคลิกเลือกตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ....
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ *
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และขบวนพาเรด *
ความเหมาะสมของการแบ่งจำนวนกลุ่มสี และแบ่งสมาชิกเข้ากลุ่มสี *
จัดบรรยากาศแวดล้อมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม *
กิจกรรมนี้สนุกสนาน สร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และน่าจดจำตลอดไป *
แสดงความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ภูพานวิทยา. Report Abuse