Bli Soffvärd / Become a Sofa host - 2023/2024
Hej! Tack för att du vill ställa upp som Soffvärd! 
Nedan kommer du få besvara några frågor för att kunna para ihop dig med en student.

Inför terminen anländer många nya studenter till Malmö. På grund av bostadsbristen och långa köer till studentbostäder, kommer de inte ha en bostad när terminen börjar. För att hjälpa dessa studenter få en så bra start som möjligt med studierna driver Studentkåren Malmö Soffprojektet.

För att kunna hjälpa så många studenter som möjligt behöver vi din hjälp, och alla du känner i Malmö, med att hjälpa oss förse studenterna med ett temporärt boende. Som soffvärd erbjuder du en soffa eller säng i din egen bostad under ett par dagar eller veckors tid. Det är upp till soffvärden att själv bestämma eventuell hyra (vi rekommenderar 500 kronor per vecka).

Majoriteten av studenterna anländer till Malmö i augusti och september för höstterminen, och det är då de behöver hjälp som mest. Under vårterminen sker detta i januari och mars.

Observera att du som soffvärd alltid har möjlighet att tacka nej till en hyresgäst och att det är du som avgör hur länge en eventuell hyresgäst kan stanna (oavsett om personen hittat ett annat boende eller inte)

Du kan läsa mer på vår hemsida: www.malmostudenter.se/soffprojektet

[EN]

Hi! Thank you for signing up as a sofa host! 
Below, you will have to answer a series of questions to better match you with a student.

When the semester starts many new students arrive to Malmö, many of whom do not have a home. This happens due to housing shortages and long queues for student housing. To help these students have a smooth start to the academic year, the Student Union Malmö is organizing the Sofa Project.

In order for this project to run smoothly and help as many students as possible, we need you and everyone you know in Malmö to help us offer these students temporary accommodation. As a sofa host you offer a sofa or bed in your own home for a few days or weeks. It is up to you to decide about the rent (we recommend 500 SEK per week).

The majority of the students arrive to Malmö in August and September at the beginning of the autumn semester, and this is when they need your help the most. In this period, you will be matched with a student. During the spring semester this happens between January and March.

Note that, as sofa host you always have the opportunity to “say no” to a student and that it is you who determines how long a potential tenant can stay (regardless of whether the person finds another accommodation or not).

You can read more at: www.malmostudenter.se/en/soffprojektet

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Namn *
Name
Ålder *
Age
Adress *
Address
E-postadress *
E-mail adress
Mobilnummer *
Cellphone number
Jag är *
I am
Jag kan ta emot *
I can host
Jag kan ta emot student/studenter för:
I can host students for a period of:
Clear selection
Jag kan ta emot student/studenter under perioden (ex "1 augusti till 1 oktober") *
I can host students during the period (ex "August 1st until October 1st")
Jag kan ta emot studenter från *
I can host students from
Jag talar dessa språk (exempel; svenska, engelska, tyska och arabiska) *
I speak these languages (example, swedish, engslish, german and arabic)
Antal studenter jag kan ta emot är *
Number of students I can host is
Min eventuella hyra per vecka är *
My proposed rent per week is
Övrig information (till exempel allergier, rökare etc.)
Other information (for example alergies, smoker etc.)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kårmejl. Report Abuse