:: โครงการฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (3D Building Design & Draft w/ Building Information Modeling Technology) :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.) หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน (REVIT AR-1)" : สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๒๓ - วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๒.) หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นก้าวหน้า (RVT-AR-2)" : สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๓.) หลักสูตร "เรวิทวิศวกรรมโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (REVIT ST-1)" : วิศวกร สถาปนิก นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๔.) หลักสูตร "เรวิทตกแต่งภายในขั้นพื้นฐาน (REVIT INT-1)" : สถาปนิก นักออกแบบ นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๕.) หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป (REVIT AR-PE1)" : ผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๖.) หลักสูตร "เรวิทวิศวกรรมโครงสร้างขั้นก้าวหน้า (REVIT ST-2)" : วิศวกร สถาปนิก นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๗.) หลักสูตร "เรวิทวิศวกรรมระบบขั้นพื้นฐาน (REVIT MEP-1)" : วิศวกร สถาปนิก นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : จ ๑๔ - ศ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๘.) หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน (REVIT AR-1)" : สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๒ : วันจันทร์ที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๙.) หลักสูตร "เรวิทวิศวกรรมระบบขั้นก้าวหน้า (REVIT MEP-2)" : วิศวกร สถาปนิก นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๒๓ - วันศุกร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

๑๐.) หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นก้าวหน้า (REVIT AR-2)" : สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๒ : วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)

** ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท/หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ๕ วัน
** ชำระเงินได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 438-0-45539-4 ชื่อบัญชี หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
** สถานที่อบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวสุภาวดี จำปาบุญ (ยุ้ย) / มือถือ : 09 3338 1885 / อีเมล : yuiangpao@gmail.com / FB : fb.me/enkkubim

หมายเหตุ : ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[รายละเอียดโครงการ] : t.ly/QQiK
[จดหมายอนุมัติฯ] : t.ly/bJqH
[กำหนดการ] : t.ly/kniA
[ลงทะเบียนออนไลน์] : t.ly/NlMd
[ระเบียบการอบรมฯ] : t.ly/3wJs
[ประวัติวิทยากร] : t.ly/y6v8
[ปฏิทินการอบรม] : t.ly/5Dqd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: ประมวลรูปภาพ ::
หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน (RVT-AR-1)" รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๕ วัน)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
<< ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่น ๑ >>
<< เบื้องหน้าวิทยากร >>
<< เบื้องหลังวิทยากร >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๑) >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๒) >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๓) >>
<< รับมอบวุฒิบัตร >>
<< แจกฟรี : ร่ม Autodesk Limitted Version (๙ คันเท่านั้น!)+หนังสือ REVIT 2020+ทัมป์ไดร์ว 32 Gb. >>
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse