American Arts Incubator Turkey: Participant Application Form | Katılımcı Başvuru Formu
Application deadline EXTENDED: February 25, 2019
For more information please contact: Dorukhan Demirbilek , info@inogarart.com

Incubator Schedule
Opening Artist Talk: March 15, 2019
Workshop and Project Development: March 17 - April 3, 2019
Panel Review and Open House: April 5, 2019

Participant Profile
• An interest in technology, new media, and/or digital art. Experience in the arts is a plus.
• A commitment to addressing gender equality in your community
• A desire to learn from new perspectives and new tools
• A willingness to work and create in a collaborative environment
• Age 18+ (participants under 18 can apply but must be partnered with adults on projects)
• Resident of Istanbul or surrounding areas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Son başvuru tarihi GENISLETILMIS: February 25, 2019
Daha fazla bilgi için iletişim: Dorukhan Demirbilek, info@inogarart.com

Program Takvimi
Açılış: 15 Mart 2019
Atölye ve Proje Geliştirme: 17 Mart - 3 Nisan 2019
Juri İnceleme ve Halka Açık Davet: 5 Nisan 2019

Katılımcı Profili

• Teknolojiye, yeni medyaya ve / veya dijital sanata ilgi. Sanat deneyimi artı olarak değerlendirilecektir.
• Topluluğunuzdaki cinsiyet eşitliğini ele alma sorumluluğu
• Yeni bakış açılarından ve yeni araçlardan öğrenme isteği
• Ekip ortamında çalışma ve yaratma isteği
• 18 yaş ve üzeri (18 yaşın altındaki katılımcılar başvurabilir, ancak projelerde yetişkinlerle eşleştirilmelidir)
• Bir İstanbul sakini veya çevresi
First Name | Ad *
Last Name | Soyad *
Age | Yaş *
Gender | Cinsiyet *
In which city or town do you reside? | Hangi şehirde ya da şehirde ikamet ediyorsunuz? *
Email | E-posta *
Telephone Number | Telefon numarası *
Personal Website / Blog / Portfolio | Kişisel Web Sitesi / Blog / Portföy
Education Level | Eğitim Seviyesi *
Affiliation (organization, school, university, unaffiliated) | Üyelikler (organizasyon, okul, üniversite) *
What sector(s) are you affiliated with? | Hangi sektörlere bağlısınız? *
Required
Why are you interested in participating in American Arts Incubator? (max. 100 words) | Neden programa katılmak istiyorsunuz? (en fazla 100 kelime) *
How have you addressed gender equality in your life and work? Please share any success stories and your role on the project(s). (max. 100 words) | Yaşamınız ve işinizde cinsiyet eşitliğini nasıl ele aldınız? Lütfen başarı hikayelerinizi ve projelerinizdeki rolünüzü paylaşın. (en fazla 100 kelime) *
How could art be used to address gender equality? (max. 100 words) | Sanat toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almak için nasıl kullanılabilir? (en fazla 100 kelime) *
Please describe your artistic or creative practice, if you have one, including which mediums you work with. (max. 100 words) | Hangi araçlarla çalıştığınızı da içeren, sanatsal veya yaratıcı uygulamalarınızı açıklayınız. (en fazla 100 kelime) *
Please list any skills or expertise you are interested in contributing to group arts, science, and technology projects. (max. 100 words) | Grup sanatlarına, bilim ve teknoloji projelerine katkıda bulunmak istediğiniz tüm becerileri veya uzmanlıkları listeleyin. (en fazla 100 kelime) *
To help us plan the workshop, we would like to know what media technologies you have access to. Please select devices you own or can borrow: | Atölyeyi planlamamıza yardımcı olmak için, hangi medya teknolojilerine erişiminiz olduğunu bilmek istiyoruz. Lütfen sahip olduğunuz veya ödünç alabileceğiniz cihazları seçin: *
Required
Can you commit to attending 15 hours of workshop activities and 30 hours of project development between March 15 and April 3? | 17 Mart - 3 Nisan tarihleri ​​arasında 15 saatlik atölye faaliyetlerine ve 30 saatlik proje geliştirme çalışmadına katılmayı taahhüt edebilir misiniz? *
How did you find out about this workshop? | Bu atölye çalışmasından nasıl haberiniz oldu? *
Required
What is your spoken English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | İngilizce konuşma seviyeniz nedir? Programa katılmak için İngilizce gerekli değildir. (1-5 arası ölçeklendirin. 1: Bilmiyorum 2: Çok Az 3: Orta 4: İyi 5: Çok İyi) *
What is your written English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | Yazılı İngilizce seviyeniz nedir? Programa katılmak için İngilizce gerekli değildir. (1-5 arası ölçeklendirin. 1: Bilmiyorum 2: Çok Az 3: Orta 4: İyi 5: Çok İyi) *
Please email your CV to info@inogarart.com with the subject line "AAI Applicant CV" (maximum 2 pages) | Lütfen özgeçmişinizi info@inogarart.com adresine "AAI Başvuru Sahibi CV" başlıklı e-posta ile gönderin. (en fazla 2 sayfa) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZERO1. Report Abuse