ข้อมูลผู้รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการคะ กรอกข้อมูลแล้วกดส่งเพียง 1 ครั้ง ระบบรับข้อมูลแล้วคะ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question