ABSOLWENCI

  1. Nazwisko

  This is a required question

  2. Imię

  This is a required question

  3. W przypadku Pań - nazwisko pod jakim ukończono szkołę.

  This is a required question

  4. Rok ukończenia szkoły

  This is a required question

  5. Nazwisko i imię wychowawcy

  This is a required question

  6. Ukończona uczelnia/szkoła

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Wykonywana praca

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. Jeżeli Pani/Pan kontynuuje jeszcze naukę to proszę podać:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. W jakim stopniu ukończenie II LO miało wpływ na Pani/Pana dalszą karierę edukacyjno-zawodową?

  This is a required question

  10. Proszę o kilka słów wspomnień związanych z okresem pobytu w szkole.

  This is a required question

  11. Dane do kontaktu z Panią/Panem.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. Czy zgadza się Pani/Pan na publikację swoich danych w opracowaniach szkoły dotyczących losów absolwentów?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question