แบบทดสอบก่อนเรียน Microsoft Word
คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
สังกัดคณะ *
1.ปุ่มแถบเครื่องมือด้านล่างใช้สำหรับทำอะไร *
1 point
Captionless Image
2.เคอร์เซอร์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเอกสารทำหน้าที่อะไร *
1 point
3.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรแกรมจัดการเอกสาร *
1 point
4. แถบหัวเรื่อง (Title bar) หมายถึงข้อใด *
1 point
5. การเติมสีให้กับข้อความ ใช้เครื่องมือชนิดใด *
1 point
6. ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏให้ทราบ *
1 point
7. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บในโปรแกรมจัดการเอกสาร จะมีนามสกุลเป็นอะไร *
1 point
8. การใส่รูปภาพมีประโยชน์อย่างไร *
1 point
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการเปิดโปรแกรมจัดการเอกสาร *
1 point
10. การแบ่งคอลัมน์หมายถึงข้อใด *
1 point
11. การผสานเซลล์ หมายถึง *
1 point
12. ขั้นตอนแรกการพิมพ์ข้อความลงในตารางคือ *
1 point
13. เมื่อพิมพ์ข้อความลงในเซลล์ และกดปุ่ม Enter จะมีผลอย่างไร *
1 point
14. ช่องที่เป็นแนวตั้งเรียกว่า *
1 point
15. ประโยชน์ของการสร้างตารางคือข้อใด *
1 point
16. สัญลักษณ์ด้านล่างนี้ ใช้ทำอะไร *
1 point
Captionless Image
17.ถ้าต้องการเพิ่มตัวหนังสือในกล่องข้อความต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
18. ถ้าต้องการการลบข้อความในเอกสาร จะต้องใช้ปุ่มใดบนคีย์บอร์ด *
1 point
19 . คําสั่ง Save กับ Save As ต่างกันอย่างไร *
1 point
20.ข้อใดไม่ใช่คำสั่งในการสร้างเอกสารใหม่ *
1 point
21. สิ่งใดควรทำเป็นอันดับแรกของการแบ่งคอลัมน์ *
1 point
22.แถบเครื่องมือด้านล่างใช้ทำอะไร *
1 point
Captionless Image
23. การแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ อยู่ในเมนูคำสั่งใด *
1 point
24.ปุ่มสัญลักษณ์ด้านล่างเป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร *
1 point
Captionless Image
25. ข้อใดคือการคัดลอกรูปแบบข้อความ *
1 point
26. ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง *
1 point
27. ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายตำแหน่งภาพควรให้เมาส์จะเป็นรูปใด *
1 point
28. การแทรกรูปภาพใช้คำสั่งใด *
1 point
29. ถ้าต้องการแทรกหมายเลขหน้าให้คลิกที่ปุ่มใด *
1 point
30.ถ้าต้องการตั้งค่ากระดาษให้เป็นแนวนอนต้องไปที่เมนูใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service