แบบสำรวจ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ต้องการ Reskill/Upskill/New Skill 
เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะได้นำมาจัดบริการเพื่อ Reskill/Upskill/New Skill ให้กับศิษย์เก่าต่อไป จัดทำโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อสอบถามที่ โทร.02-942-6800 -99 ต่อ 1302,1311,1316
Email *
คำนำหน้านาม นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ  *
Email *
ท่านสำเร็จการศึกษาปีการศึกษาใด *
ท่านสำเร็จการศึกษาคณะใด *
หลักสูตรระยะสั้นที่ท่านสนใจ 
Clear selection
หลักสูตร  Reskill/Upskill/New Skill  

*
หลักสูตร Module Course (หลักสูตรที่บูรณาการการทำงานกับการเรียนการสอน)  *
หลักสูตรตามความสนใจทั่วไป การอบรม ระยะเวลา อบรม วิทยากรเป็นผู้กำหนดในแต่ละหลักสูตร *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse