แบบลงทะเบียน: สำหรับ Buyers:  เข้าร่วมกิจกรรม "จับคู่ธุรกิจ" (Business Matching) ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10] สร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ จับมือไปด้วยกัน ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของธุรกิจ
The form แบบลงทะเบียน: สำหรับ Buyers:  เข้าร่วมกิจกรรม "จับคู่ธุรกิจ" (Business Matching) ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10] สร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ จับมือไปด้วยกัน ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของธุรกิจ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Science and Technology Park,Chiang Mai University. Report Abuse