Záujem o DofE štipendium s podporou Nadácie Orange
Všetky podmienky DofE štipendia s podporou Nadácie Orange nájdete na https://www.dofe.sk/sk/prispevky-a-podpora/. Silno odporúčame o ich preštudovanie pred vypĺňaním dotazníka.
Pri rozhodovaní o pridelení DofE štipendia Miestnym centrám, ktoré prejavili záujem sa postupuje podľa nasledovných kritérií:
- počet detí v núdzi na škole (ťažká situácia/hmotná núdza)
- percento študentov školy vo veku 14-24 rokov, ktorí sú zapojení do programu DofE
- počet ukončených účastníkov
- celková výška podpory zo strany Miestneho centra
- vyškolení Vedúci/Expedičáci na Miestnom centre (počet)
- termín úhrady výzvy na úhradu členského príspevku počas predchádzajúcich období (resp. to, či uhradilo MC výzvu v stanovenom termíne)
Platí, že kritériá sú zoradené podľa váhy, ktorú pri rozhodovaní majú.
V prípade, že sa Miestne centrá zhodujú v danom kritériu, berie sa do úvahy kritérium po ňom nasledujúce.
Email address *
Meno a priezvisko Koordinátora Miestneho centra *
Žiadosť o štipendium podáva Koordinátor centra v mene Miestneho centra a všetkých účastníkov
Your answer
Názov Miestneho centra *
Your answer
Koľko novo zaregistrovaných účastníkov DofE máte v roku 2019? *
Your answer
Koľko máte účastníkov v hmotnej núdzi alebo ťažkej sociálnej situácii? *
Príspevok za účastníka odpúšťame na základe čestného prehlásenia o hmotnej núdzi alebo o príjme domácnosti, ktoré v prípade neplnoletých účastníkov podpisuje zákonný zástupca a v prípadne plnoletých, podpisuje účastník sám. Čestným prehlásením sa dokladuje, že príjem domácnosti v ktorej žijú, neprevyšuje stanovenú hranicu uvedenú na našej stránke. Celkovým príjmom domácnosti sa rozumie súčet príjmov plnoletých členov domácnosti vrátane rodičovského príspevku a výživného. Čestné prehlásenie je dostupné na stránke Národnej kancelárie a vyplnené a podpísané sa odovzdáva Koordinátorovi programu. https://www.dofe.sk/sk/prispevky-a-podpora/
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko. Report Abuse