BORANG PEMUDAH/01

Cadangan Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Universiti Teknologi Malaysia

ADAKAH ANDA BERPUASHATI PERKHIDMATAN (PERATURAN/PROSEDUR/PROSES KERJA DLL) YANG DIBERIKAN OLEH FAKULTI/BAHAGIAN?

Tujuan borang ini adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Fakulti/Bahagian di Universiti ini yang boleh dipermudah dan penambahbaikan.Maklumbalas yang diterima akan dibincangkan dalam Mesyuarat PEMUDAH UTM. Universiti menghargai semua maklumbalas yang diberi bagi meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question