Vprašalnik za vključevanje in svetovanje deležnikom
Kaj je projekt Water2Return?

Water2REturn (W2R) je inovacijska akcija, ki jo sofinancira Evropska komisija v okviru ukrepa Raziskave in inovacije programa Obzorje 2020 (H2020). V okviru Water2REturn nameravamo vzpostaviti uspešen, medsektorski in celovit demonstracijski postopek za ravnanje z odpadno vodo iz mesno-predelovalne industrije. Ta novi pristop bo združil biološke, kemijske in fizikalne tehnologije ter bo imel pozitivno energijsko bilanco.

Koncentrati nitratov in fosfatov, pridobljeni iz odpadne vode klavnic, bodo ponovno uporabljeni kot surovine za organska gnojila v kmetijstvu. Novost W2R je tudi uporaba inovativnega procesa fermentacije, ki je bil razvit za ovrednotenje odpadnega blata. Proces bo omogočil proizvodnjo hidroliziranega blata in biostimulante. Biostimulanti imajo nizko proizvodno ceno in visoko dodano vrednost.

Še en produkt bo algna biomasa, ki bo nastala, ko bodo alge uporabile ogljikov dioksid iz bioplinske enote sistema. Biomasa se bo uporabila za izdelavo biostimulantov. Tako bodo rezultat projekta trije produkti za kmetijstvo: koncentrati nitratov in fosfatov ter biostimulanti iz dveh procesov (fermentacija, algna biomasa). Produkti ne bodo vsebovali patogenov, težkih kovin in onesnaževal.

Projekt Water2Return bo izpostavil koristi recikliranja hranil in testiral različne poslovne modele za vsakega od razvitih produktov. Projekt bo ozaveščal o možnostih uporabe odpadne vode v kmetijstvu.

Kaj je namen vprašalnika?

Namen vprašalnika je zgraditi skupnost zainteresiranih deležnikov in povečati njihovo sodelovanje v projektu. Z zbiranjem mnenj deležnikov bo olajšana razprava in spodbujen dialog o medsektorskih izzivih, ki bodo opredeljeni v okviru projekta. Vprašalnik bo omogočil ovrednotenje glavnih skrbi in interesov deležnikov ter jih tako vključil v projekt Water2REturn.


Anketiranci so obveščeni, da so odgovori zaupni in bodo uporabljeni le za projekt Water2REturn. Anketiranci in njihove organizacije ne bodo neposredno citirani v končnem poročilu. Anketiranci bodo deležni posveta kasneje v projektnem ciklu.Email address *
Deležnikovo uradno ime *
Odgovorna oseba *
Država *
1. Vrsta organizacije? *
2. Na kateri ravni deluje vaša inštitucija/organizacija/združenje?
Clear selection
3. Kateremu sektorju pripadate? *
Required
4. Kaj je vaš glavni razlog, da ste se vključili v projekt Water2REturn? *
5. Ali mislite, da bi bil za vas projekt lahko koristen? Kako? Prosimo navedite vsaj tri predvidene koristi. *
6. Večina pristopov za čiščenje odpadnih vod v Evropi je usmerjena v odstranjevanje hranil, namesto da bi jih uporabila. Reciklaža hranil je na zelo nizki ravni. Kaj je po vaše glavni razlog, ki preprečuje obsežnejše recikliranje oziroma večjo uporabo recikliranih hranil? *
7. Kakšno tehnologijo trenutno uporablja vaše podjetje za reciklažo odpadne vode? *
8. Kakšno površino zaseda vaša čistilna naprava? *
9. Katera hranila se reciklirajo v vaši napravi? *
10. Imate kakšne podatke o učinkovitosti postopkov? Na primer vtok v primerjavi z iztokom očiščene odpadne vode (kubiki ali litri na dan). *
11. Ali lahko navedete kakšne podatke o učinkovitosti postopkov? Na primer tone predelanega mesa na dan. *
12. Ali lahko navedete kakšne podatke o učinkovitosti postopkov? Na primer poraba energije v kWh na kubični meter odpadne vode (prosim specificirajte tudi strošek energije). *
13. Ali v vaši okolici že obstajajo inovativne čistilne naprave za odpadne vode? Imate o tem kaj več podatkov (ime podjetja, mesto, tehnologija, ki jo uporabljajo)? *
14. Katere ukrepe bi bilo po vašem mnenju potrebno uvesti, da bi povečali recikliranje hranil? *
15. Bi želeli prispevati še dodatne komentarje na temo tega vprašalnika? *
16. Bi bili radi obveščeni o razvoju projekta s prejemanjem novic projekta Water2REturn? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy