Αναφορά Ατυχήματος/Συμβάντος αλεξιπτώτου πλαγιάς

  Captionless Image

  Ταυτότητα συμβάντος

  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Πτήση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Καιρός

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Στοιχεία πιλότου:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Εξοπλισμός

  ΠΤΕΡΥΓΑ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Κάθισμα

  This is a required question
  This is a required question

  Εφεδρικό αλεξίπτωτο

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Περιγραφή του συμβάντος

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Υποδείξτε ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι συνετέλεσαν στο συμβάν και αν ήταν ελάσσονος η μείζονος σημασίας.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Τραυματισμοί

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question