ANKIETA DLA BIBLIOTEKARZY
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ NA PRZYKŁADZIE
BIBLIOTEK POLSKICH I BRYTYJSKICH

Proszę zaznaczyć () właściwą odpowiedź

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Stanowisko pracy:
DANE ORGANIZACJI:
Nazwa biblioteki:
1. CZY W PANA/PANI BIBLIOTECE ISTNIEJE PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ?
2. CZY W PANA/PANI BIBLIOTECE ISTNIEJE METODA OCENY/WERYFIKACJI PROCESU ZARZĄDZANIA MARKĄ?
3. CZY JEST PAN/PANI ŚWIADOMY/A, DLACZEGO POWSTAŁA MARKA BIBLIOTEKI?
JEŻELI TAK, PROSZĘ UZASADNIĆ DLACZEGO:
Your answer
4. CZY JEST PAN/PANI ŚWIADOMY/A, W JAKIM OBSZARZE MARKA BIBLIOTEKI WYRÓŻNIA SIĘ OD INNYCH MAREK BIBLIOTEK AKADEMICKICH?
JEŻELI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ TEN OBSZAR:
Your answer
5. OBSZAR, W KTÓRYM W PANA/PANI BIBLIOTECE POTRZEBNY JEST PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ:
6. CELE ZARZĄDZANIA MARKĄ W PANA/ PANI BIBLIOTECE TO:
ZT = Zdecydowanie tak; T=Tak; ZN = Zdecydowanie nie; N = Nie; NMZ = Nie mam zdania
ZT
T
ZN
N
NMZ
Zagwarantowanie jakości świadczonych usług
Zagwarantowanie efektywności procesu zarządzania biblioteką
Zapewnienie efektywnej komunikacji marketingowej wewnątrz i na zewnątrz biblioteki
Zwiększenie poziomu satysfakcji z pracy
Ułatwienie współpracy z interesariuszami
Promowanie biblioteki jako instytucji zorientowanej na świadczenie usług najwyższej jakości pod znaną marką
Proszę wskazać pozostałe:
Your answer
7. CZY PANA/PANI BIBLIOTEKA POSIADA ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW DS. ZARZĄDZANIA MARKĄ?
Jeżeli tak, proszę wskazać członków wchodzących w skład zespołu:
Tak
Nie
Przedstawiciel biblioteki na szczeblu kierowniczym
Przedstawiciele reprezentujący poszczególne wydziały uczelni
Bibliotekarze
Opiekun marki (Brand Manager)
Konsultanci zewnętrzni
Przedstawiciel studentów
Inni/proszę wymienić:
Your answer
8. CZY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PANA/PANI BIBLIOTEKI PROWADZONE SĄ BADANIA/ANALIZY DOTYCZĄCE POZIOMU SATYSFAKCJI ZE SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG BIBLIOTECZNYCH?
Jeżeli tak, jak często?
9. CZY WŚRÓD PRACOWNIKÓW PANA/PANI BIBLIOTEKI PROWADZONE SĄ BADANIA/ANALIZY DOTYCZĄCE KONDYCJI MARKI BIBLIOTEKI I POPRAWY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKĄ?
Jeżeli tak, jak często?
10. CZY OPINIE PRACOWNIKÓW PANA/PANI BIBLIOTEKI DOTYCZĄCE MARKI SĄ SPÓJNE Z OPINIAMI UŻYTKOWNIKÓW?
11. CZY PRACOWNICY BIBLIOTEKI ZNAJĄ TREŚCI ODNOSZĄCE SIĘ DO MARKI, JAKIE POWINNI PRZEKAZYWAĆ OTOCZENIU ZEWNĘTRZNEMU (OBECNYM I POTENCJALNYM UŻYTKOWNIKOM, PARTNEROM, SPONSOROM, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, INNYM INSTYTUCJOM NAUKOWYM, MEDIOM)?
12. POZYCJONOWANIE MARKI BIBLIOTEKI TO PROCES, ZA POMOCĄ KTÓREGO BIBLIOTEKA PLASUJE NA RYNKU SWOJĄ MARKĘ, ZAMIERZAJĄC ZAJĄĆ OKREŚLONE MIEJSCE W UMYŚLE ODBIORCY. CZY MARKA PANA/PANI BIBLIOTEKI PODDAWANA JEST PROCESOWI POZYCJONOWANIA?
13. CZY W CIĄGU OSTATNICH 5-CIU LAT PRÓBOWANO NOWEGO POZYCJONOWANIA MARKI W PANA/PANI BIBLIOTECE?
14. USŁUGI DODATKOWE DOSTĘPNE W BIBLIOTECE MAJĄCE WPŁYW NA PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ W PANA/PANI BIBLIOTECE TO:
15. PROSZĘ ZAZNACZYĆ WYZWANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA MARKĄ W PANA/PANI BIBLIOTECE:
16. KIEDY MYŚLI PAN/PANI O BIBLIOTECE, TO JAKIE SKOJARZENIE PRZYCHODZI PANU/PANI DO GŁOWY PROSZĘ WYMIENIĆ:
Your answer
17. WIZERUNEK BIBLIOTEKI TO ZBIÓR PRZEKONAŃ, ODCZUĆ I MYŚLI, KTÓRE PAN/PANI POSIADA WZGLĘDEM BIBLIOTEKI. PROSZĘ OKREŚLIĆ WIZERUNEK PANA/PANI BIBLIOTEKI:
18. LOGO BIBLIOTECZNE TO ROZPOZNAWALNY I WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ ZNAK GRAFICZNY, UNIKATOWY SYMBOL BĄDŹ INNY ELEMENT IDENTYFIKUJĄCY BIBLIOTEKĘ. PROSZĘ OKREŚLIĆ RODZAJ LOGA PANA/PANI BIBLIOTEKI:
19. CZY PANA/PANI BIBLIOTEKA POSIADA KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ?
20. OSOBOWOŚĆ MARKI OZNACZA POSIADANIE PRZEZ NIĄ CECH LUDZKICH. PROSZĘ WSKAZAĆ CECHĘ NAJLEPIEJ OPISUJĄCĄ OSOBOWOŚĆ MARKI PANA/PANI BIBLIOTEKI:
21. CZY INFRASTRUKTURA BUDYNKU PANA/PANI BIBLIOTEKI (PLAN I OZNAKOWANIE BUDYNKU, DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU, ITD.) JEST PRZEJRZYSTA I ŁATWA DO ZROZUMIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW?
22. CZY W PANA/PANI BIBLIOTECE DOSTĘPNE SĄ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZROZUMIAŁE I ATRAKCYJNE WIZUALNIE ULOTKI/FOLDERY/BROSZURY INFORMACYJNE/EKRANY MULTIMEDIALNE DOTYCZĄCE:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Księgozbioru biblioteki
Usług bibliotecznych
Wydarzeń kulturalnych
Zmian/nowości w świadczeniu usług
23. PROSZĘ OKREŚLIĆ MARKĘ PANA/PANI BIBLIOTEKI JEDNĄ CECHĄ CHARAKTERU:
Your answer
24. PROSZĘ OPISAĆ MARKĘ PANA/PANI BIBLIOTEKI POSŁUGUJĄC SIĘ TRZEMA PRZYMIOTNIKAMI:
Your answer
25. SUGESTIE DOTYCZĄCE PROCESU ZARZĄDZANIA MARKĄ W BIBLIOTECE I UWAGI DO ANKIETY:
Your answer
DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCENIE CZASU NA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms