Koç Spor Fest 2019 Kış Oyunları
Yer: Erzurum - Palandöken / Polat - Sway Pisti
Zaman: 20 Şubat - 24 Şubat 2019
Email address *
Üniversite öğrencisiyim. *
Required
Adınız Soyadınız *
Your answer
Telefonunuz *
Your answer
Branş *
Üniversiteniz *
Kayak ve Snowboard Şampiyonası / Yarışma Talimatı
KOÇ SPOR FEST TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER
KAYAK VE SNOWBOARD ŞAMPİYONASI
YARIŞMA TALİMATI

Koç Spor Fest Türkiye Üniversiteler Kayak ve Snowboard Şampiyonası 20 Şubat – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Erzurum Palandöken’de Koç Holding sponsorluğunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecektir.

1. Yarışmalar:
a. Büyük Slalom (Kayak/Snowboard), Slalom (Kayak/Snowboard), Kadın/Erkek
b. Paralel Slalom Takım Yarışmaları (İlk gün gerçekleşecek olan yarışma sonucunda ilk 8’e kalan üniversiteler bu yarışmaya girmeye hak kazanır. Aynı üniversitenin en iyi 2 kadın ve 2 erkek sporcusu elde ettiği sıralama ile tablodaki puanlamaya göre belirlenen 8 takım mücadele eder. 8 takım oluşmaması durumunda yarışmalar 4 takımla gerçekleşir.)


2. Kimler Katılabilir?
a. Türkiye Şampiyonası yarışmaları için TÜSF lisansı ve ilgili yıla ait öğrenci kimliğine sahip olanlar,
b. Herhangi bir üniversitede okuyan ve kimliğini göğüs numarasını alırken ibraz edebilenler (Açık yarış için)
c. Bir yıl önce mezun olmuş ve bunu belgeleyebilenler (Açık yarış için)
d. Yüksek lisans yapanlar ve bunu belgeleyebilenler (Açık yarış için)


3. Kayıt
a. Türkiye Şampiyonası yarışmaları için Üniversite koordinatörü aracılığı ile extranet üzerinden kayıt olunmalıdır. Türkiye Şampiyonası Üniversite puanlaması için extranete girilen 4 (Kadın/Erkek) sporcudan en iyi 3 sporcunun derecesi aşağıdaki tabloya göre değerlendirmeye alınır.
b. Açık yarışa katılmak isteyen sporcular ve/veya lisans sahibi olmayan ancak ilgili branşları amatör olarak yapan ve katılmak isteyen tüm üniversite öğrencileri TÜSF web sitesi üzerindeki açık yarış ile ilgili kayit.kocsporfest.com.tr linkine giriş yapıp bilgi formunu doldurarak kayıt yaptırmalılardır.
c. Yarışma tarihinden bir gün önce saat 18.00’de gerçekleştirilecek teknik toplantıda ikinci maddedeki evraklar teslim edilmelidir.

i. Teknik toplantıya her üniversite en fazla iki temsilci ile katılabilir.
ii. Yarışma kurası için her takım yarışma listesinde bir seçkin sporcu belirtecektir. Son 2 yıl içinde Milli olan sporcu varsa bu kişi ya da kişiler seçkin kabul edilir. Bir takım seçkin sporcu olarak Milli sporcusunu ya da sporcularını yazdıktan sonra milli olmayan başka bir seçkin belirtemez.
iii. Üniversiteler, Paralel Slalom Takım yarışmalarına katılma hakkı elde etmeleri halinde bu yarışmada hangi 2 kadın ve 2 erkek sporcu (kayak/snowboard) ile yarışacakları konusundaki isim listelerini de teknik toplantıda teslim etmeleri gerekmektedir.
iv. Kura sırası; seçkin sporcular, lisanslı sporcular ve açık yarışa katılanlar olarak farklı gruplarda çekilecek ve tek liste ilan edilecektir.

4. Madalyalar
Büyük Slalom ve Slalom yarışmaları sonunda (Kadın-Erkek) 1.,2. ve 3.‘lere madalyaları verilir.

5. Kupa Puanlama Yöntemi
Büyük Slalom ve Slalom yarışmalarından alınan toplam sonuçlara göre; Türkiye ve İstanbul Üniversiteleri birinci, ikinci ve üçüncüleri aşağıdaki puanlamaya göre belirlenir.

Aynı üniversiteden Büyük Slalom ve Slalom yarışmalarına katılmış olmak kaydı ile en iyi 3 kişinin toplam puanıyla üniversiteler Türkiye Şampiyonu ve 2., 3.’sü belirlenir (Extranette belitilen isimler). Açık yarışa katılanlar Türkiye Şampiyonası için puan hesaplamasında yer almazlar.

Sporcu, İstanbul Üniversiteleri’nden açık yarışa katılmış ise İstanbul Üniversiteleri Kupa puanlamasında yer alır.

SIRALAMA PUAN SIRALAMA PUAN SIRALAMA PUAN
1 100 11 24 21 10
2 80 12 22 22 9
3 60 13 20 23 8
4 50 14 18 24 7
5 45 15 16 25 6
6 40 16 15 26 5
7 36 17 14 27 4
8 32 18 13 28 3
9 29 19 12 29 2
10 26 20 11 30 1

6. Kupa Dağılımı
Paralel Slalom takım yarışmaları Kayak ve Snowboard birinci, ikinci ve üçüncüsü,
Türkiye Üniversiteler Kayak ve Snowboard birinci, ikinci ve üçüncüsü,
İstanbul Üniversiteleri Kayak ve Snowboard birinci, ikinci ve üçüncüsü,
Erkekler ve Kadınlar şeklinde gerçekleşir.

7. Kıyafet
Sporcular yarışmalar sırasında kask takmak zorundadırlar. Kaskta kamera kullanımına izin verilmez.

8. Yarışmaya katılım başvurusu yapan öğrenciler, yarışmanın getirebileceği tüm sağlık sorunlarını peşinen kabul etmiş olurlar.

9. Yarışmacıların çıkış sırasında göğüs numarası ile start alanında bulunmaları gerekmektedir. Çıkış sırasını kaçıran yarışmacıya yeniden hak tanınmaz.

10. Hava koşulları ve kar durumuna göre, yarışma yeri, saati ve tarihinde değişiklik yapılabilir.

11. Bu talimatta yer almayan durumlar için Türkiye Kayak Federasyonun kuralları geçerlidir. Bu kuralları işletmek ve itirazları değerlendirmek kura sırasında belirlenecek olan jüri tarafından gerçekleşir.


Paralel Slalom Takım Yarışmaları Eleme Sistemi

- İlk gün yapılan yarışmalar sonunda ilk 8’e giren takımlar aşağıdaki gibi start alırlar. (Sekiz takım oluşmaması halinde 4 takımla yarışmalar düzenlenir.)
- İniş sırası; her takımın bir kadın ve bir erkek sporcusu kırmızı diğer kadın ve erkek sporcusu mavi kapıdan olacak şekilde düzenlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN KOÇ SPOR FEST KATILIMCILARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Koç Spor Fest’e katılım başvurunuz sırasında ve katılımınız süresince Şirket ve/veya Topluluk Şirketleri ile paylaştığınız veya oluşturulan, yazılı, sözlü veya görsel bilgiler de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin Koç Spor Fest’e katılımınızın temini, Şirket ve Topluluk Şirketleri’nin kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Bahsi geçen kişisel verileriniz; Şirket ve/veya Topluluk Şirketleri ile paylaştığınız veya oluşturulan, yazılı, sözlü veya görsel bilgiler de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin Koç Spor Fest’e katılımınızın temini, Şirket ve Topluluk Şirketleri’nin kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla; basına, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, Koç Spor Fest’e başvuru yapmanıza imkan tanıyan Şirketimiz internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan veya sair şekillerde ortaya çıkan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bilgilerimin doğruluğunu ve yukarıda yer alan metni onaylarım. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.